Водоснабдяване

"Реко инженеринг" ЕООД изготвя проекти, свързани с водоснабдяване на населени места и промишлени предприятия.

По проектна документация, изготвена от "РЕКО инженеринг" ЕООД е изпълнено битово, промишлено и противопожарно водоснабдяване на редица обекти: Цех за багрилно-перилен цех гр.Бяла; Почивна база на НЕК, курорт Боровец; Цех за производство на хартия, гр.Костинброд; Складова база и хладилен цех на Олинеза, гр.Костинброд и други.

Изготвена е проектна документация, която в момента се реализира за: Магистрален водопровод Сливо поле-Русе- 20км; Водоснабдяване и канализация на вилно селище Симеоново; Водоснабдяване и канализация на вилно селище Бистрица и външно водоснабдяване на селището и други.

Канализация

"РЕКО инженеринг" ЕООД изготвя проекти, свързани с канализация на населени места и промишлени предприятия.

По проектна документация, изготвена от "РЕКО инженеринг" ЕООД са изпълнени редица обекти: Тласкател за инфилтрат от депо за отпадъци гр.Севлиево до градска канализация – 4км; Канализация на с.Доспей; Площадкова канализация на кожарска фабрика “Севко” гр.Севлиево и други.

Пречиствателни станции за питейни води

Пречиствателни станции за битово-фекални и промишлени отпадъчни води