В РЕКО инженеринг ЕООД работи екип от инженери, притежаващи опит и висок професионализъм при проектирането на пречиствателни станции за отпадъчни води. Във фирмата са изготвени редица проекти, голяма част от които са реализирани и пуснати в експлоатация.

            Проектирани са освен големи пречиствателни станции и модулни пречиствателни станции за вилни селища и малки комплекси. Експерти от фирмата са участвали при реализирането на проектите, а също така и при пуска и наладката на съоръженията.

 

 

 

Пречиствателна станция за отпадъчни води гр.Русе

 

 

 

Пречиствателна станция за промишлени води от кожарска фабрика “СЕВКО” гр.Севлиево

 

 

 

Пречиствателна съоръжение за битови отпадъчни води
Почивна база на “Международен панаир” с.Гела

 

 

 

Пречиствателно съоръжение за промишлени отпадъчни води
мандра с.Заселе

 

 

 

Пречиствателно съоръжение за битови води
фериботен комплекс Русе

 

 

 

Пречиствателно съоръжение за битови отпадъчни води на Българо-американски фонд, Варна

 

 

 

Пречиствателно съоръжение за битови води
Почивна база на НЕК, Боровец

 

 

 

Пречиствателна станция за инфилтрат от депо за опасни отпадъци - Стар Содов Завод - гр. Девня

  

     

 

 

 

 

Пречиствателна станция за механично и биологично пречистване на битово-фекални отпадъчни води, с местоположение с.Тенево, община Тунджа.

Проектът е реализиран от „Консорциум Тенево – 2011”, в който РЕКО Инженеринг е участник.  ПСОВ работи по технологичната система ”BIO-PAK”, произведена от фирма BIO-TECH с хидравличен капацитет от Qd = 325 m3/d

. 

    

 

 

 

Районна пречиствателна станция за отпадъчни води гр. Силистра” на Община Силистра

Проект “Районна пречиствателна станция за отпадъчни води гр. Силистра” на Община Силистра” във фаза прединвестиционно проучване (ПИП) и идеен проект (ИП) са разработени от фирма „РЕКО-НЖЕНЕРИНГ” ЕООД през 2011 и 2012г. Проектираната пречиствателната станция представлява Районна Пречиствателна станция за гр.Силистра, с.Айдемир и с.Калипетрово, която ще обслужва 45 960 жители общо от трите населени места, респ. 47 031 еквивалентни жители. Разработени са вариантни решения по отношение на технологични схеми на пречистване: обща ПСОВ, обслужваща трите населени места и отделни ПСОВ за гр.Силистра и селата Айдемир и Калипетрово.

Въз основа на тези разработки е изготвена апликационна форма за финансиране по програма ОПОС 2007-2013г. за изгражадане на РПСОВ Силистра.