В РЕКО инженеринг ЕООД са изготвени редица проекти за пречиствателни станции за питейни води и пречиствателни станции за отпадъчни води. Тези проекти са изготвени от специалисти, притежаващи опит и професионализъм при разработване на такъв вид съоръжения.