В РЕКО инженеринг ЕООД са изготвени редица проекти за пречиствателни станции за питейни води. Тези проекти са изготвени от специалисти, притежаващи опит и професионализъм при разработване на такъв вид съоръжения. Някои от проектите са:

  • Пречиствателна станция за питейни води за комплекс Изгрев в курортен комплекс Обзор-Север
  • Пречиствателна станция за питейни води за с.Ново село, община Русе
  • Пречиствателна станция за питейни води за с.Семерджиево, община Русе
  • Пречиствателна станция за питейни води за "Мадан" от язовир "Пловдивци"

Пречиствателна станция за питейни води за "Мадан" от язовир "Пловдивци"

"РЕКО ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД  е изготвил част технологична възложена от "СВЕКО ЕНЕРГОПРОЕКТ" АД

 

 

 

 

Пречиствателна станция за питейни води на гр.Рила

РЕКО инженеринг ЕООД има участие като подизпълнител при изготвянето на проекта за пречиствателна станция за питейни води на гр.Рила, който в момента е в строителство.

 

 

 

МВЕЦ "Етрополе" - Пречиствателна станция за питейни води

Предвидено е питейно-битовото водоснабдяване на обекта да се осъществи от тръбопровода за сурова вода, захранващ пречиствателната станция за питейни води на град Етрополе. Предвижда се пречиствателната станция да обработва 0,27 l/s.

След пречистване водата ще отговаря на изискванията на действащата нормативна уредба.

 

Пречиствателна станция за питейни води на Ж.К. "Изгрев" в КК "Обзор-север" 

Производителност на ПСПВ Qop = 14,3l/s = 51,4m3/h с отчитане на собствените технологични нужди. Водоизточник: подземни води от тръбни сондажни кладенци.