В РЕКО инженеринг ЕООД са изготвени редица проекти за пречиствателни станции за питейни води. Тези проекти са изготвени от специалисти, притежаващи опит и професионализъм при разработване на такъв вид съоръжения. Някои от проектите са:

  • Пречиствателна станция за питейни води за комплекс Изгрев в курортен комплекс Обзор-Север
  • Пречиствателна станция за питейни води за с.Ново село, община Русе
  • Пречиствателна станция за питейни води за с.Семерджиево, община Русе

РЕКО инженеринг ЕООД има участие като подизпълнител при изготвянето на проекта за пречиствателна станция за питейни води на гр.Рила, който в момента е в строителство.

 

 

 

МВЕЦ "Етрополе" - Пречиствателна станция за питейни води

Предвидено е питейно-битовото водоснабдяване на обекта да се осъществи от тръбопровода за сурова вода, захранващ пречиствателната станция за питейни води на град Етрополе. Предвижда се пречиствателната станция да обработва 0,27 l/s.

След пречистване водата ще отговаря на изискванията на действащата нормативна уредба.

 

Пречиствателна станция за питейни води на Ж.К. "Изгрев" в КК "Обзор-север" 

Производителност на ПСПВ Qop = 14,3l/s = 51,4m3/h с отчитане на собствените технологични нужди. Водоизточник: подземни води от тръбни сондажни кладенци.