Фирмата изготвя и проекти за инфраструктурни обекти и такива за обекти от високото строителство. При изготвянето на този вид проектна документация фирмата се ангажира с наемането на висококвалифицирани специалисти, инженери и архитекти, изпълнението на функция “авторски надзор” по време на изпълнение на строителните работи и други.


Почивна база на НЕК ЕАД в к.к.Боровец, Ястребец
Спортна инфраструктура в гр. Смолян


            Проектите по обществена поръчка с предмет: Инженеринг на обекти на спортната инфраструктура в централна градска част на гр.Смолян както следва: Ремонт и рехабилитация на спортен комплекс в централната градска част, гр.Смолян с обекти: Доизграждане на стадион "Смолян" и Инженеринг за реконструкция и рехабилитация на подобекти: спортна зала, закрит плувен басейн и открита многофункционална спорна площадка" е изпълнена от фирма РЕКО Инженеринг като член на консорциум.

Изпълнени са следните дейности, свързани с тази задача:

1. Технически проект „Реконструкция и рехабилитация на спортна зала”.

ПРЕДИ

СЛЕД

 

2. Технически проект „Реконструкция и рехабилитация на открита многофункционална площадка”.

ПРЕДИ

СЛЕД

3. Технически проект „Реконструкция и рехабилитация на плувен басейн”.

ПРЕДИ

СЛЕД

4. Технически проект „Доизграждане на стадион „Смолян”, ремонт обслужваща сграда и спортни площадки”.


ПРЕДИ

СЛЕД