Проект 1

Експертите, работещи в нашата фирма, са утвърдени в своята област строителни инженери с голям опит в проектирането и строителството и хабилитирани лица към различни университети.

Проект 2

Терминът проект произлиза от латинската дума projectus, която означава "настъпващ", "напредващ". Формалната дефиниция за проект е уникално и ограничено във времето начинание. Под уникално се има предвид, че резултатът от проекта е нов продукт или услуга, а ограничено във време ...