Проект 1

Експертите, работещи в нашата фирма, са утвърдени в своята област строителни инженери с голям опит в проектирането и строителството и хабилитирани лица към различни университети.