“РЕКО инженеринг” е Еднолично Дружество с Ограничена Отговорност, регистрирано по Търговския закон на РБългария с управител инж.Вили Дашинова.

 

  • ПРЕЧИСТВАНЕ НА ВОДИ
  • ОКОЛНА СРЕДА
  • УПРАВЛЕНИЕ И СУПЕРВИЗИЯ НА ПРОЕКТИ
  • ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ
  • ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

  Клиенти на “РЕКО инженеринг” ЕООД са международни фирми, регионални и местни държавни институции, държавни и частни фирми и физически лица.

  Експертите, работещи в нашата фирма, са утвърдени в своята област строителни инженери с голям опит в проектирането и строителството и хабилитирани лица към различни университети.