За нас

“РЕКО инженеринг” е Еднолично Дружество с Ограничена Отговорност, регистрирано по Търговския закон на РБългария с управител инж.Вили Дашинова.

Фирмата юридически не е свързана с фирми за строителство, производство или доставка на оборудване и предлага проектиране и консултантски услуги в следните области:

  • ВОДИ
  • ОКОЛНА СРЕДА
  • УПРАВЛЕНИЕ И СУПЕРВИЗИЯ НА ПРОЕКТИ

Клиенти на “РЕКО инженеринг” ЕООД са международни фирми, регионалн ...