За нас

  “РЕКО инженеринг” е Еднолично Дружество с Ограничена Отговорност, регистрирано по Търговския закон на РБългария с управител инж.Вили Дашинова.

 

  • ПРЕЧИСТВАНЕ НА ВОДИ
  • ОКОЛНА СРЕДА
  • УПРАВЛЕНИЕ И СУПЕРВИЗИЯ НА ПРОЕКТИ
  • ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ
  • ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

  Клиенти на “РЕКО инженеринг” ЕООД са международни фирми, регионални и местни д ...